Връзки

08.10.2015

http://www.nap.bg/ – Национална Агенция по Приходите

http://www.nsi.bg/index.php – Национален Статистически Институт

http://www.nssi.bg/ – Национален Осигурителен Институт

http://www.brra.bg/ – Търговски Регистър

http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp – Министерство на Труда и Социалната Политика

http://www.apac-bg.org/ – Асоциация на специализираните счетоводни предприятия