ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ СЧЕТОВОДНА КАНТОРА?

Услуги

Счетоводна кантора „Надежда“ извършва широк набор дейности и услуги като:

АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Сключването на договор за абонаментно обслужване гарантира цялостна защита на интересите на фирмата ви пред всички институции по повод воденето на нейното счетоводство, …

Годишно счетоводно приключване

Всички дружества в България трябва да изготвят Годишни финансови отчети, да попълват Годишна данъчна декларация, справки за Националния статистически институт и т.н. Фирмите, чиято дейност позволява или такива,..

СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Всички дружества в България трябва да изготвят Годишни финансови отчети, да попълват Годишна данъчна декларация, справки за Националния статистически институт и т.н. Фирмите, чиято дейност позволява или такива,..

Личен състав и работни заплати.

Тази услуга е включена в пакета Абонаментно счетоводно обслужване, но може да се сключва и отделно. Препоръчва се за фирми, които имат счетоводител, чиято заетост не позволява той да се занимава с

Ние предлагаме

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

В условията на постоянно променяща нормативна база най-вече в счетоводното и данъчното законодателство, възлагането на счетоводната дейност на счетоводна кантора ще Ви предостави гаранции за опит, коректност, възможност за бърза обработка на документите, спазване на всички срокове, отчитане на всички промени в законодателството и навременна и точна информация за финансовото състояние на фирмата Ви.Отговорните специалисти в счетоводната кантора имат необходимото образование и стаж в областта на счетоводството, което е важно условие за спазване изискванията на Закона за счетоводстото относно съставителите на годишни финансови отчети.

  • висококачествени счетоводни услуги
  • Дългогодишен опит
  • КОРЕКТНОСТ
  • БЪРЗИНА

Свържете се с нас!